Upploppen under påskhelgen – en uppdatering av läget

Under helgen har två personer gripits misstänkta för grovt sabotage mot blåljusverksamhet samt våldsamt upplopp kopplat till påskhelgens upplopp i Navestad och Skäggetorp.

Utredningsarbetet är intensivt efter upploppen i Navestad och Skäggetorp under påskhelgen och antalet misstänkta väntas öka när utredningen går framåt.

Polis avlossade skott

Det har förkommit frågor om hur och när polisen avlossat sina vapen under upploppen. I Navestad sköts flera varningsskott av polis.  Avdelningen för särskilda utredningar utreder dessa ärenden. När en polis har avlossat ett skott, antingen med avsikt eller av misstag, lämnar polisen  en rapport om det till avdelningen för särskilda utredningar vid Polismyndigheten. Om det finns anledning att anta att ett brott som faller under allmänt åtal har begåtts så leds utredningen av åklagare.
Läs mer om polisens rätt att använda skjutvapen

Tre personer skadades när polis avlossade varningsskott, alla har nu lämnat sjukhuset och två av dem kunde lämna sjukhuset samma kväll. Alla tre som skadats vid skottlossningen är fortsatt misstänkta för brott.

Polisen kommer inte att kommentera de avlossade skotten mer i detalj då det eventuellt kan försvåra eller påverka utredningarna.

Förstärkt utredningsorganisation

Polisen har förstärkt utredningsorganisationen för att ha bra framfart i utredningarna. Utredningsarbetet är omfattande och polisen går igenom stora mängder filmer och bilder för att klargöra händelseförloppet och identifiera misstänkta.

I dagsläget är två häktade i Norrköping och två häktade i Linköping. Det är Åklagarmyndigheten som fattar beslut om någon ska begäras häktad och anhållas.

– När utredningen går framåt kommer antalet misstänkta att öka. Nu i helgen greps ytterligare två misstänkta gärningspersoner. Vi lägger nu mycket tid på att klarlägga händelseförloppet för att kunna lagföra gärningspersoner. Det här grova våldet kommer inte att passera utan konsekvenser, säger Mikael Backman, kommenderingschef i polisregion Öst.

Skadade poliser

Efter påskhelgens upplopp i Östergötland har det hittills inkommit totalt 46 anmälningar om skador eller tillbud från medarbetare i polisregion Öst. Skador och tillbud innefattar fysiska skador så som exempelvis fraktur, stukning, vrickning, sårskador samt blåmärken men kan även handla om bullerskador eller psykiska krisreaktioner efter händelserna.

Det har inkommit 48 anmälningar från medarbetare i andra polisregioner gällande upploppen i Östergötland. Utöver detta har region Östs personal som arbetade under upploppet i region Bergslagen anmält 11 tillbud/skador. Fler anmälningar kan tillkomma framöver.

Stulen utrustning

Inga av polisens vapen har försvunnit i samband med upploppen. Annan polisiär utrustning har stulits. Polisen väljer att inte precisera vad det är för utrustning med anledning av polisstrategiska skäl och sekretess.

Vem har fattat besluten under upploppen?

Hanteringen av de tillståndsgivna allmänna sammankomsterna under skärtorsdagen i Jönköping, Linköping och Norrköping samt upploppen under påskdagen i Norrköping och Linköping hanterades i en så kallad särskild händelse i polisregion Öst. En särskild händelse leds av en kommenderingschef och en biträdande kommenderingschef som har stöd av en ledningsstab. Händelserna ingår i det som samordnas under nationell särskild händelse val 2022.

I denna särskilda händelse i region Öst är Mikael Backman regional kommenderingschef och Jan Hofvenstam biträdande regional kommenderingschef.

– Vi har agerat med en strategi för att hantera det kraftigt dynamiska och livsfarliga läge som uppstod under upploppens gång. Vi möttes av ett våld riktat mot polis som vi inte varit med om förut. Det grova våldet mot polisen under skärtorsdagen innebar att vi fick omgruppera oss utifrån det mycket allvarliga läget på platsen. På söndagen var vi väl förberedda med extra resurser för att hantera de våldsamma situationer som uppstod, säger Mikael Backman.

Dialog är en av de konfliktreducerande principer polisen använt sig av i lugnt läge mellan upploppen.

– Det finns alltid risker med våldsspiraler och att arbetet blir mer polariserat. Det är därför polisen nu arbetar intensivt med dialog och förståelsebaserat arbete för att undvika sådana våldsupptrappningar. Men ytterst har polisen inte bara befogenhet att använda våld- utifrån de krav varje situation ställer kan det också vara vår skyldighet, säger Mikael Backman.

– De individer som genom dessa gärningar väljer att attackera oss poliser ger sig på hela vårt demokratiska system. Det är självfallet ett misslyckande när människor skadas och polisbilar brinner. Jag har förtroende för de medarbetare och de chefer som hanterat händelserna under de förutsättningar som fanns i påskhelgen, kommenterar Malena Grann, regionpolischef i polisregion Öst.

Vad är en särskild händelse?

En särskild händelse är en plötslig, oförutsedd eller inplanerad händelse som den ordinarie polisverksamheten inte är anpassad för, och som därför ska hanteras utanför denna med en speciell organisation och ledning. Det kan handla om att det behövs extra många poliser eller speciella kompetenser.
Man kan också besluta om särskild händelse för att avlasta den ordinarie polisverksamheten.

Särskild händelse - polisens arbete