Utökade öppettider för ansökan om pass och nationellt id-kort

Från och med måndag den 18 april utökas öppettiderna på flera av passexpeditioner runt om i landet, vilket kommer att nära fördubbla antalet tillgängliga tider för att ansöka om pass.

Sedan en tid är efterfrågan på pass stor. En av orsakerna är att många medborgare inte förnyat sitt pass under pandemin, i kombination med pågående högsäsong, och att restriktionerna i samhället släpptes samtidigt. Följden är att köerna för att få en tid till att ansöka om pass har blivit oacceptabelt långa.

– Vi arbetar brett för att förbättra situationen. Från måndag och sedan successivt kommer vi att utöka öppettiderna och möjligheten att boka passtider även utanför kontorstid, säger Per Engström, nationell kommenderingschef för nationella särskilda händelsen Pass.

Arbetet med att rekrytera drygt 400 nya passhandläggare pågår och polisanställda och polisstudenter erbjuds också möjligheten att arbeta extra för att minska passköerna.

En rad tekniska åtgärder har också vidtagits när det gäller möjligheten att gå in och boka lediga passtider. En åtgärd är att man numer ska ange sitt personnummer vid bokningen och även andra åtgärder har vidtagits för att förhindra bokningar av så kallade robotbokningar.

I nuläget uteblir cirka nio procent från den tid de bokat för att göra pass. Ungefär lika många människor uteblev från sin bokade tid även innan de nuvarande passköerna uppstod.

– Samtidigt måste polismyndigheten tänka på tillgängligheten och att alla ska kunna ha möjlighet att boka utan olika hinder som försvårar allt för mycket. Vi tittar nu på lösningar och att införa Bank-ID vid bokning är nästa steg. Där är det av vikt att vi ger bra information och har lösningar för de som inte har Bank-ID, säger Per Engström.