Välkommen till polisens digitala seminarium

Polisen, brotten och tryggheten 2022. 31 maj kl. 10:00-12:00.

För andra året i rad bjuder Polismyndigheten in dig till det livesända digitala seminariet Polisen, brotten och tryggheten. Årets tema är det brottsförebyggande arbetet, som ska stärkas genom kommunernas utökade ansvar och polisens nya strategi.

Seminariet riktar sig till dig som arbetar brottsbekämpande, är journalist eller är intresserad av polisens arbete – alla kan ta del av sändningen. Under två timmar fördjupar vi oss i hur polisen tillsammans med andra aktörer kan reducera det dödliga våldet i hemmet och i de kriminella gängen. Vi tar även upp sambandet mellan organiserad brottslighet och bedrägerier och hur polisen arbetar för att förebygga denna systemhotande brottslighet. Panelsamtal varvas med presentationer och frågor från journalister på plats.

Polisen, brotten och tryggheten sänds live på den här sidan, men kommer även att läggas upp i efterhand uppdelat i ämnen. Du behöver inte registrera dig utan länken kommer upp ca 30 minuter före sändning tisdag 31 maj.

Polisen, brotten & tryggheten

Livesändningen är avslutad. Det digitala seminariet Polisen, brotten och tryggheten kommer att läggas upp i efterhand uppdelat i teman på denna sida.

Ämnen

Rikspolischefen om lägesbilden.
Anders Thornberg kommenterar nuläget och polisens inriktning - ett tydligt brottsförebyggande fokus som tillsammans med polisens operativa förmåga bidrar till framgångsrik brottsbekämpning. 

Så ska det brottsförebyggande arbetet stärkas.
Kommunerna föreslås få ett utökat brottsförebyggande ansvar. Vad innebär det i praktiken och hur kan stärkt samverkan mellan kommun och polis bidra till att öka tryggheten?

När ska han sluta slå?
Sedan 1990 mördas varje år i genomsnitt femton kvinnor av närstående. Polisen har tillsatt extra resurser, men vad ger resultat? I ett panelsamtal diskuterar vi nya förebyggande metoder med fokus på förövaren.

Bedrägerier – systemhotande brottslighet som berör alla
Bedrägeribrott utgör en motor i de kriminella miljöerna och är i förlängningen systemhotande. Polisens nationella bedrägericentrum beskriver den kriminella kedjan och vad samhället likväl som individen kan göra för att försvåra denna typ av brottslighet.

Hur ska vi lyckas reducera det dödliga gängvåldet?
Långtgående insatser krävs från hela samhället för att vända våldstrenden och minska skjutningarna. I detta pass berättar vi om polisens lägesbild och delar av vår strategi framåt. 

Medverkande

Anders Thornberg, Rikspolischef

Olga Persson, Ordförande, riksförbundet Unizon

Ulf Calvert, leg. psykolog och operativt ansvarig, telefonlinjen Välj att sluta

Hans Brun, Terrorforskare och analytiker, nationellt bedrägericentrum

Lotta Mauritzson, Brottsförebyggare, nationellt bedrägericentrum

Carina Leffler, Stadsdirektör, Landskrona

Jessica Mårtensson, Kommunpolis, Landskrona

Håkan Jarborg, Polismästare, utvecklingscentrum Syd, nationella operativa avdelningen

Magnus Sjöberg, Chef, nationella taktiska rådet, nationella operativa avdelningen

Nedjma Chaouche är seminariets moderator.

Vill du se förra årets seminarium?

Hur såg polisens lägesbild av den grova organiserade brottsligheten ut? Vad sades om vad vi i samhället kan göra för att förhindra en kriminell bana och varför pratas det inte lika mycket om kvinnor som misshandlas till döds i sina hem? Se vad som togs upp på förra årets seminarium.