Erik Nord blir chef för utredningsenheten

Regionpolischefen Klas Johansson har utsett Erik Nord, som i dag är tillförordnad chef för utredningsenheten, till ordinarie chef. Hans förordnande löper på fyra år.

Erik Nord har varit tillförordnad chef på utredningsenheten sedan i augusti, då den tidigare chefen Tobias Bergkvist fick en ny chefstjänst på den nationella operativa avdelningen, NOA. Erik hade då närmare åtta år bakom sig som chef för polisområde Storgöteborg och har dessförinnan bland annat varit chef för länsordningspolisen, LOP, i Polismyndigheten i Västra Götalands län.

– Erik är en av de mest erfarna polischeferna vi har. Han har lång och gedigen erfarenhet av att driva polisverksamhet och har dessutom goda kunskaper om utredningsverksamhet. Det känns väldigt bra att han ville ta sig an detta stora uppdrag, säger Klas Johansson.

Samarbetet har varit en framgång

En av framgångsfaktorerna i Väst har varit det nära samarbetet mellan utredningsenheten och Storgöteborg när det har handlat om utredningar av grova brott. Detta är något som Erik nu vill driva vidare och dessutom intensifiera.

Han är nöjd med att ha fått den ordinarie chefstjänsten och vill nu ta sig tid att fördjupa sig i verksamheten:

– Det känns jättebra att få lära känna verksamheten och medarbetarna vid utredningsenheten mer grundligt än vad jag har hunnit med de här veckorna som tillförordnad chef, säger han.