Färdiga pass hämtas inte ut

Pass och nationellt id-kort

Väntetiderna för ansökan om pass minskar. Men många dyker inte upp på sina bokade tider, och färdiga pass hämtas inte ut.

– Våra handläggare har jobbat hårt. Den 1 augusti passerade vi två miljoner ansökningar och när året är slut kommer vi att ha levererat tre miljoner ansökningstider till våra medborgare. Detta är en miljon fler än vi normalt gör per år, säger Per Engström, nationell kommenderingschef för nationella särskilda händelsen Pass.

Trots att nästan alla tider som erbjuds bokas, dyker inte alla upp på sin bokade tid. De så kallade bomtiderna har i snitt legat på 8–14 procent under sommaren.

– Vi skulle önska att den som inte längre har behov av sin tid avbokar den, så att andra kan använda den istället, säger Per Engström.

Många pass ligger också färdiga, men har inte hämtats ut trots sms eller mejl från polisen. Passet eller id-kortet finns kvar på passexpeditionen i tre månader innan det makuleras.

Den som inte hinner hämta ut sin resehandling i tid kan kontakta sin lokala passexpedition och meddela önskemål om att  hämta ut den senare.