Försök till allmänfarlig ödeläggelse efter farligt föremål i Kungsträdgården

Polisen bedömer att den väska som på söndagskvällen hittades i Kungsträdgården innehöll en explosiv laddning. En förundersökning om försök till allmänfarlig ödeläggelse är inledd.

Klockan 21.40 på söndagskvällen den 21 augusti hittades en väska med ett initialt okänt innehåll i Kungsträdgården i centrala Stockholm. Från insatsens start bedömdes föremålet som farligt, vilket medförde omfattande avspärrningar som påverkade människor på plats samt trafiken.

Det nationella bombskyddet oskadliggjorde föremålet på plats och på måndagsmorgonen efter genomförd teknisk undersökning kunde avspärrningarna hävas.
– Nu ska alla komponenter undersökas. Det är först efter undersökningen vid nationellt forensiskt centrum som vi kan säga om det farliga föremålet var funktionsdugligt, säger Erik Åkerlund, lokalpolisområdeschef vid Norrmalmspolisen.

En förundersökning om försök till allmänfarlig ödeläggelse är inledd och i nuläget är ingen person frihetsberövad.

– Polisen arbetar nu brett med olika kompetenser för att samla in, bearbeta och analysera information som kan föra utredningen framåt. Bland annat har flertalet vittnesförhör hållits och en stor mängd bild- och filmmaterial undersöks, säger Erik Åkerlund.

Poliser kommer under måndagen att finnas på plats i området för att samla information och svara på eventuella frågor.