Försvarsmakten övar i Norrköpings hamn lördag 27 augusti

Lördagen 27/8 övar Försvarsmakten i Norrköpings hamn på området Pampushamnen.

Skottlossning med lös ammunition kommer att ske. Bland annat militärfordon och UAS, obemannade flygfarkoster, kan vara synliga  i övningsområdet.

Övningen genomförs 09.00-18.00 lördag 27/8.