Kamerabevakning med UAS i Gävle och Uppsala

  • En karta över område som kan komma att kameraövervakas i Gävle.
    En karta över område som kan komma att kameraövervakas i Gävle. Bild: Polisen
  • En karta över område som kan komma att kameraövervakas i Uppsala.
    En karta över område som kan komma att kameraövervakas i Uppsala. Bild: Polisen
1/2

Polisen i region Mitt har beslutat att kamerabevaka en del av Gävle och Uppsala med UAS.

I samband med en allmän sammankomst i Uppsala och Gävle den 21 augusti har polisen beslutat att använda kamerabevakning med hjälp av UAS, så kallad drönare. Detta gäller nordligare delen av centrala Uppsala innefattande Fålhagen, Kvarngärdet, Salabacke, Löten och Gränby samt centrala Gävle.

Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till det polisiära arbetet i att säkerställa rätten för den allmänna mötes- och demonstrationsfriheten och att sammankomster ska kunna genomföras utan allvarligare ordningsstörningar och brottslighet.

Beslutet gäller för den 21 augusti 2022 klockan 08.00 – 24.00.

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter