Kamerabevakning med UAS vid Malmvägen och Tingsvägen i Sollentuna

Polismyndigheten beslutar att kamerabevaka ett område runt Malmvägen och Tingsvägen i Sollentuna vid genomförandet av en demonstration lördagen den 20 augusti.

Kamerabevakningen kommer att ske med UAS - Unmanned Aircraft Systems, så kallad drönare. Upptagningsområdet för kamerabevakningen framgår av  kartbilden nedan.

Beslutet gäller från och med lördag den 20 augusti 2022, kl. 14:00 och till dess insatsen är avslutad.

Syftet med aktuell kamerabevakning är att förebygga, förhindra och upptäcka brott, samt förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar. Syftet är också att underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott, ge bättre förutsättningar för att på ett effektivt sätt leda och fördela polisiära resurser och öka tryggheten genom att vara ett komplement till den traditionella polisverksamheten.

Kartbild över kamerabevakat område.

Kamerabevakat område.