Kameraövervakning vid musikfestival i Malmö

  • UAS Malmö Big Slap
  • UAS Malmö Big Slap
1/2

Polismyndigheten i polisområde Malmö har fattat beslut om att kamerabevaka delar av Nyhamnen och centrala delar av Malmö under musikfestivalen Big Slap den 5-6 augusti.

Bevakningen kommer delvis att ske med hjälp av kameror på marken med även med hjälp av UAS (drönare). Kamerabevakningen med UAS kommer att bedrivas följande tider:

Den 5 augusti 2022 kl. 15.00 till kl. 02.00.
Den 6 augusti 2022 kl. 12.00 till kl. 02.00.

På den första bilden är UAS-området markerat med blå linje och festivalområdet med grön linje.

Kameraövervakning med fasta kameror kommer att ske inom det grönmarkerade området på bild ett samt inom det rödmarkerade området på bild två.

Tiden för kameraövervakning kommer att vara

Den 5 augusti 2022 kl. 15.00 till kl. 01.00.
Den 6 augusti 2022 kl. 15.00 till kl. 02.00.

Om kamerabevakning med UAS

• Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

• Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan alltså komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

• Den som hanterar luftfartyget får inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser, utan enbart platser som är allmänna.

• Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.