Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Nu är Barnahus Halland invigt

  • Invigning av Barnahuset i Halland
    Som en symbol för samverkan klipptes inga band vid invigningen. Istället fick en representant från varje del av verksamheten fästa ett färgglatt band i de andras.
  • Med det nya Barnahuset har vi alla möjligheter att samverka och arbeta aktivt för barnets bästa, sade Inger Olsson, chef för brott i nära relation vid polisen i Halland,
    "Med det nya Barnahuset har vi alla möjligheter att samverka och arbeta aktivt för barnets bästa", sade Inger Olsson, chef för brott i nära relation vid polisen i Halland.
1/2

Molnen skingrades och solen kikade fram när det var dags för att med bandbindning och tal högtidligt inviga Barnahus Halland i Halmstad.

Verksamheten har varit i gång sedan i våras, men först nu höll man invigning med bubbel, tal och rundvandring i de nyrenoverade lokalerna som är speciellt anpassade för barn.

– För mig och oss på polisen är detta en stor och efterlängtad dag. Vi ser hur viktigt det är för barnen att vara i en trygg miljö när de utsatts för brott. I Barnahuset har vi alla möjligheter att samverka och arbeta aktivt för barnets bästa, sade Inger Olsson, chef för brott i nära relation i Halland, i sitt tal vid invigningen.

Invigningstalade gjorde även regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (m), Halmstads kommunråd Ella Kardemark (kd) och verksamhetsansvarige Mikael Nilsson, som i sitt tal lyfte fram att samverkan inte skapas i skrift utan genom möten. 

Samarbete kring barn som farit illa

Barnahus Halland arbetar med just barnet i fokus och är ett samarbete mellan Hallands kommuner, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Region Halland. Här samlas representanter från varje verksamhet för att samarbeta kring barn som misstänks ha utsatts för våld, sexuella övergrepp eller bevittnat våld i nära relationer.

I Halmstad arbetar samordnare som ansvarar för att hålla samman det gemensamma arbetet. Här samlas vid behov även polis, läkare, socialtjänst och personal från barn- och ungdomspsykiatrin (Bup), för att tillsammans ge barnet ett heltäckande stöd. Verksamheten finns även i Varberg. Barnahus finns i många kommuner i Sverige och är en del av nätverket Barnafrid.

– Inom polisen har vi alltid arbetat nära socialtjänsten, men i vårt Barnahus får vi nu också möjlighet att arbeta nära läkarna och personalen inom barn- och ungdomspsykiatrin på ett sätt som vi inte tidigare gjort. Detta är otroligt värdefullt för trygga och rättssäkra utredningar. Vårt gemensamma mål är att barn och unga ska känna tillit och trygghet och vara aktiva i utredningen. Det kan de här, och då blir det bra och rättssäkra utredningar, säger Inger Olsson.