Polisen flyger med drönare i Växjö under Karl-Oskardagarna

Kartbild över Växjö med den del som ska flygas med drönare markerad.

Karta över område som kommer att bevakas med drönare. Bild: Polisen

Polisen i Växjö har beslutat att använda kameraförsedd drönare i trygghetsskapande syfte under Karl-Oskar festivalen mellan den 19 och 22 augusti.

Drönare kommer att användas där behov uppstår. Beslutet avser centrala delar av Växjö enligt ovann kartbild och under följande tider:
- den 18 augusti klockan 15.00 till den 19 augusti klockan 06.00
- den 19 augusti klockan 15.00 till den 20 augusti klockan 06.00
- den 20 augusti klockan 17.00 till den 21 augusti klockan 01.00.

Kamerabevakning med drönare

Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

 Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.