Resultat av trafikvecka med fokus på hastighet

Polisen i region Mitt har under vecka 33 haft en trafikvecka med fokus på hastighet. Det har denna gång varit trygghetsskapande kontroller vid skolor och i tättbebyggt område.

Region Mitt har ännu en gång visat att det är på vägarna man gör skillnad.

– 1 280 hastighetsböter har skrivits i region Mitt under veckan. Det är ett mycket bra resultat. Trots många evenemang och andra mer prioriterade jobb mitt under en pågående valrörelse har man haft utrymme och arbetat i trafikmiljön med hastighetskontroller, säger Maria Rosander, samordnare för trafik i region Mitt.

Då en majoritet av bilförare, ca 60%, kör lite för fort har man haft en låg tolerans mot det lägre hastighetsöverträdelserna. Det är prioriterat att rapportera de som överskrider hastighetsgränsen med mellan 6-9 km/h.  Av de 1 280 som körde för fort under trafikveckan var det 24,5 % som körde inom det intervallet.

20-minuterskontroller ger bra effekt

Kontrollerna har genomförts med 20-minutersmetoden. Det innebär att polisen står cirka 20 minuter vid ett ställe för att sedan byta och kontrollera förare i 20 minuter på en annan plats. Genom att sprida ut kontrollerna över dygnets alla tidpunkter på varierade platser får man bäst effekt.

– Kriminella kan inte kartlägga var vi står och för allmänheten ger det en ökad tryggheten då vi syns på olika ställen, berättar Maria Rosander.

Ofta är ett avvikande beteende i trafikmiljön eller ett trafikbrott ingången till annan brottslighet. Anmärkningsvärt är att polisen vid hastighetskontrollerna även har uppdagat 32 narkotikabrott bland de som kört för fort. Det har både varit påverkade förare och att man hittat innehav av narkotika som dessa haft på sig.

– Att polisen i region Mitt vid varje fordonsstopp är nyfikna och ställer frågor kring narkotika till de som stoppas har gjort att man denna gång fått bort drogpåverkade förare från våra vägar. Man vet aldrig vem som kör för fort. Flera personer fick sina körkort omhändertagna för antingen fortkörning eller för att ha kört bil under påverkan av narkotika.