Hastighet och trygghet i fokus

Med anledning av skolstarten hade Polisen förra veckan en nationellt samordnad trafiksäkerhetsinsats med fokus på trygghet och hastighet på lokalt viktiga platser. I polisregion Nord rapporteras totalt 976 hastighetsöverträdelser.

Under vecka 33 fokuserade polisen på hastighet och den nationella trafikveckan innebar ett ökat antal trafikkontroller i tättbebyggda områden runtom i landet. Så även i polisregion Nord, det vill säga i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och i Jämtland.

Totalt rapporteras 976 hastighetsöverträdelser i polisregion Nord.

– I polisregion Nord låg drygt en tredjedel av de rapporterade hastighetsöverträdelserna i spannet 6-9 km/h över tillåten hastighet. Det är nödvändigt att medelhastigheten sänks. Det skulle, enligt forskning, leda till färre döda och svårt skadade, något som är är målet med vår trafikövervakning, säger Daniel Pettersson, chef för trafiksektionen i polisregion Nord.

Hastighetskontrollerna koncentrerades till platser där det lokalt är allra viktigast, som exempelvis vid skolor och förskolor samt andra miljöer i tättbebyggt område.

Även små hastighetsöverträdelser kan vara skillnaden mellan liv och död. Enligt Trafikverket finns en rimlig chans för en oskyddad trafikant att överleva en kollision med ett motorfordon i 30 kilometer i timmen. Vid 50 kilometer i timmen däremot är chansen att överleva minimal.