Tre män döms till fängelse efter upploppet i Sveaparken i Örebro

Den tredje domen efter upploppet i Sveaparken på långfredagen har fallit. Tre män döms till fängelse i mellan fyra och ett halvt och sju och ett halvt år för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Männen åtalades 1 augusti för händelserna i Sveaparken.

De tre männen är 31, 31, och 37 år gamla. En av männen döms till fängelse i sju och ett halvt år och de övriga två männen till fängelse i sex respektive fyra och ett halvt år.

– Vi arbetar målinriktat och med fokus på att nå robusta utredningar. Samtliga individer som prövats i tingsrätten har blivit dömda för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Det är positivt att vi kan se konsekvenser av det allvarliga angrepp påskupploppen innebar, säger Emelie Bodegrim, kommenderingschef i Polisregion Bergslagen.

Även i fortsättningen kommer en särskild grupp i Polisregion Bergslagen arbeta med utredningar kopplat mot de personer som varit våldsamma och gjort sig skyldiga till brott i samband med upploppet i Sveaparken.

– Vi har ett stort utredningsmaterial att bearbeta och arbetet fortsätter även under hösten, säger Emelie Bodegrim.

Sabotage mot blåljusverksamhet är en brottsrubricering som trädde i kraft den 1 januari 2020. Det kan handla om att angripa eller på annat sätta störa polis, räddningstjänst eller ambulanspersonal för att försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet. Den som gör detta kan dömas till fängelse, och straffskalan går alltså hela vägen upp till livstid.

Kontakt:

Emelie Bodegrim, kommenderingschef Polisregion Bergslagen, 076-834 90 70

Blåljussabotage

Sabotage mot blåljusverksamhet är en brottsrubricering som trädde i kraft den 1 januari 2020. Det kan handla om att angripa eller på annat sätta störa polis, räddningstjänst eller ambulanspersonal för att försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet. Den som gör detta kan dömas till fängelse, och straffskalan går alltså hela vägen upp till livstid.

Så säger lagtexten:

13 kap. 5c § brottsbalken (1962:700)

Den som angriper eller på annat sätt stör polisverksamhet, räddningstjänst eller ambulanssjukvård genom att

  • använda våld eller hot om våld mot verksamhetens personal eller mot personer som bistår verksamheten,
  • tillgripa eller skada fordon eller annat hjälpmedel som används eller ska användas i verksamheten, eller
  • vidta annan otillbörlig åtgärd

döms, om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet, för sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse i högst fyra år.

Om brottet är grovt döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen framkallat fara för flera människoliv eller egendom av särskild betydelse eller annars varit av särskilt farlig art.