Ungefär 900 körde för fort i polisregion Öst under trafikveckan

Förra veckan hade polisen en nationell trafikvecka med fokus på hastighetsöverträdelser. 901 hastighetsöverträdelser rapporterades i polisregion Öst.

Även små hastighetsöverträdelser kan vara skillnaden mellan liv och död. Enligt Trafikverket finns en rimlig chans för en oskyddad trafikant att överleva en kollision med ett motorfordon i 30 kilometer i timmen. Vid 50 kilometer i timmen däremot är chansen att överleva minimal.

Nollvisionen

Polisen arbetar aktivt med nollvisionen som handlar om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Polisen genomför årligen olika typer av nationella trafikinsatser och under vecka 33 var det fokus på hastighetskontroller.

Hastighetskontrollerna koncentrerades till platser där det lokalt är allra viktigast. Det kan vara i närheten av skolor och förskolor där det är många oskyddade trafikanter men även i andra miljöer i tättbebyggt område, till exempel i stadscentrum eller vid köpcentrum.

Mellan 15 och 21 augusti (vecka 33) rapporterades 901 hastighetsöverträdelser i polisregion Öst.

Statistiken nedan är antal hastighetsöverträdelser per lokalpolisområde:

Nyköping 114
Eskilstuna 320
Katrineholm 105

Motala 18
Norrköping 49
Linköping 72

Södra Vätterbygden 113
Värnamo 41
Höglandet 69

Viktig del av polisens arbete

Att fokusera på hastighetskontroller är en viktig del i polisens trafikstrategi. En ökad närvaro och aktivitet ute i trafikmiljön är en förutsättning för att trafikstrategins målsättning med minskat antal döda och skadade ska kunna nås.

Ungefär 100 liv skulle kunna sparas varje år om alla körde efter skyltad hastighet och många skulle slippa allvarliga skador, enligt siffror från Trafikverket.

Håll hastigheten. Tillsammans räddar vi liv.