1200 förare rapporterades under trafikvecka i Stockholm och Gotland

Under vecka 33 genomfördes en trafikvecka i polisregion Stockholm och Gotland med fokus på hastighet i tätbebyggt område. Syftet var att minska antalet olyckor och öka trafiksäkerheten vid bland annat skolor, förskolor och olycksdrabbade vägar.

- Kontrollerna har mestadels genomförts i tätbebyggda områden där oskyddade trafikanter vistas, som exempelvis vid skolor nu när det är skolstart, säger Hans Nilsson Lanèr som är gruppchef på trafiksektionen i region Stockholm.

Kontrollerna har skett genom fasta laserkontroller samt rörlig hastighetsövervakning med civila och polismålade fordon. Ingripandepatruller har också medverkat då de inte varit beordrade på andra jobb.

Över 1192 förare rapporterades för hastighetsöverträdelse under insatsen och 77 förare fick sina körkort omhändertagna.

286 av de rapporterade förarna överskred hastigheten i spannet mellan 6 till 9 kilometer i timmen på sträckor där 30 kilometer i timmen är högsta tillåtna hastighet.

Flera kontroller genomfördes utan en enda hastighetsöverträdelse.