Ytterligare ett åtal rörande grovt sabotage mot blåljusverksamhet i Norrköping

Åklagare har i dag väckt åtal mot två män som är häktade misstänkta för bland annat grovt sabotage mot blåljusverksamhet i samband med det s.k. påskupploppet i Norrköping. Dagens åtal rör händelser både under skärtorsdagen och påskdagen.

– Min främsta bevisning är även i detta åtal ett omfattande filmmaterial som jag menar tydligt visar hur aktiva de åtalade varit genom att bland annat kasta stenar mot både räddningstjänstens fordon och personal och även emot poliser. Blåljuspersonalen har utsatts för en uppenbar livsfara genom de åtalades hänsynslösa agerande, säger kammaråklagare Thomas Ramstedt vid Åklagarkammaren i Norrköping.

I samband med upploppen i Norrköping under påskhelgen fick polisregion Öst stöd från Deltagrupper från Stockholm. Under den pågående rättegången i Norrköpings tingsrätt vittnade de om att de aldrig varit med om något liknande under sina år inom Polismyndigheten.

– De har varit med att hantera demonstrationer, Göteborgskravallerna, fotbollsmatcher m.fl. men aldrig mötts av det fruktansvärda hat och våld de utsattes för i Norrköping. Arbetet med att få fler personer lagförda för sin delaktighet i blåljussabotaget i Norrköping under påskhelg fortsätter i högt tempo. För stunden har vi identifierat ett femtiotal personer från upploppen, säger Jan Staaf, utredningsledare på polisen i ärendet.

Förhandlingen som rör den tidigare åtalade häktade mannen avslutas i morgon den 26 augusti. Tid för huvudförhandlingen för de personer som åtalat i dag kommer att bestämmas senare av Norrköpings tingsrätt.

Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 1278–22.

Kontakt för media

Jan Staaf är tillgänglig för media på 010-566 63 18.

Thomas Ramstedt är inte tillgänglig för media i dag den 25 augusti eftersom han förbereder morgondagens förhandling. Thomas Ramstedt är dock tillgänglig för eventuella kommentarer i tingsrättens lokaler efter det att huvudförhandlingen avslutas i morgon den 26 augusti 2022.

Pressmeddelande 19/8

Blåljussabotage

Sabotage mot blåljusverksamhet är en brottsrubricering som trädde i kraft den 1 januari 2020. Det kan handla om att angripa eller på annat sätta störa polis, räddningstjänst eller ambulanspersonal för att försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet. Den som gör detta kan dömas till fängelse, och straffskalan går alltså hela vägen upp till livstid.

Så säger lagtexten:

13 kap. 5c § brottsbalken (1962:700)

Den som angriper eller på annat sätt stör polisverksamhet, räddningstjänst eller ambulanssjukvård genom att

  • använda våld eller hot om våld mot verksamhetens personal eller mot personer som bistår verksamheten,
  • tillgripa eller skada fordon eller annat hjälpmedel som används eller ska användas i verksamheten, eller
  • vidta annan otillbörlig åtgärd

döms, om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet, för sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse i högst fyra år.

Om brottet är grovt döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen framkallat fara för flera människoliv eller egendom av särskild betydelse eller annars varit av särskilt farlig art.