10 miljoner säkrade i internationell insats

Pengarna har säkrats från kriminella konton i Sverige inom ramen för en stor internationell insats som pågått under hösten. 185 penningmålvakter har också identifierats.

Svensk polis har under hösten deltagit i en stor internationell insats ledd av Europol, Eurojust, INTERPOL och European Banking Federation. Insatsen riktades mot penningmålvakter som utgör ett viktigt led i den internationella organiserade brottsligheten.

– Genom insatsen har Finanspolisen (Fipo) lyckats stoppa flera transaktioner och därmed förhindrat att väldigt höga belopp försvinner eller används för att finansiera grov organiserad brottslighet, säger Jan Olsson på nationellt it-brottscentrum.

För svensk del har arbetet inneburit att närmare 10 miljoner kronor har säkrats från kriminella konton. Utöver det har 185 penningmålvakter identifierats och 143 förundersökningar inletts. Totalt har insatsen internationellt säkrat cirka 190 miljoner kronor och resulterat i 2 469 gripna penningmålvakter.

– Vi ser att det behövs ordentliga resurser för att minska den risk som penningmålvakterna utgör för den organiserade brottsligheten vinsthemtagning, säger Jan Olsson. 

Den internationella insatsen är den största av sitt slag. Utöver Sverige och flera andra europeiska länder deltog Colombia, Singapore och Australia. 

Penningmålvakter möjliggörare för den organiserade brottsligheten

Finansieringen av den organiserade brottsligheten skulle försvåras rejält utan tillgången till penningmålvakter. Många gånger används också unga personer för att tvätta pengar. Det kan ske genom att de lockas av ”snabba pengar” för utförande av en penningöverföring, men vissa är inte ens medvetna om att de utför en olaglig handling.

– Det är viktigt att unga personer förstår att det är ett brott som kan innebära flera års fängelse om denne är straffmyndig. Den som gjort en penningöverföring kan bli återbetalningsskyldig för hela beloppet även om denne enbart fört över en mindre del av totalbeloppet. Det kan leda till att man blir skuldsatt från tidig ålder och många gånger är det en inkörsport till grövre kriminalitet, avslutar Jan Olsson.

Så skyddar du dig mot att bli penningmålvakt

  • Låt inte någon använda ditt bankkonto för att sätta in, föra över eller ta ut pengar. Fundera på vems pengar det är och vad de ska användas till.
  • Var misstänksam mot ”jobberbjudanden” som utlovar snabba pengar och stor förtjänst utan att du behöver ha erfarenhet.
  • Ta inte emot pengar på Swish om syftet är att föra dem vidare. Om pengarna kommer från kriminell verksamhet blir du skyldig till penningtvätt.
  • Lämna inte ut personnummer eller bankdetaljer

Tips och råd till vårdnadshavare

Var vaksam på om barn har omotiverat mycket pengar att röra sig med, exempelvis köper nya kläder och saker för mer pengar än de borde ha tillgång till. Vårdnadshavare har möjlighet att kontrollera barnens konton.  Visa intresse för vad barn gör på nätet. Ställ frågan ”vad har hänt på nätet idag”?

Fakta

Totalt har insatsen bidragit till att:

  • Cirka 190 miljoner kronor säkrats från kriminella konton
  • 2 469 penningmålvakter har gripits
  • 1 648 förundersökningar har inletts
  • 4 089 bedrägeritransaktioner rapporterats