723 nya polisassistenter välkomnas till polisen

723 poliser har genomfört polisutbildningen. På måndag påbörjar de sina anställningar i polisområdena runt om i landet för att stärka den lokala närvaron.

Polisen genomför i dag avslutningsceremonier i polisregionerna för de polisaspiranter som genomfört sista delen i polisutbildningen. På måndag börjar de sin första arbetsdag.

– Vi önskar alla nya poliser varmt välkomna. Polisen verkar över hela landet, dygnet runt, årets alla timmar. I ett allt mer allvarligt omvärldsläge utgör de nya poliserna ett viktigt tillskott i vårt brottsbekämpande uppdrag och bidrar till att öka den lokala närvaron. Arbetet med att bli ännu fler poliser fortsätter, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Av de nya poliserna har 669 gått grundutbildningen till polis och 54 den funktionsinriktade polisutbildningen.

Polisen fortsätter växa

Polisen ska bli fler anställda och på sikt nå målet om en polistäthet motsvarande genomsnittet i EU. Arbetet med att få fler att söka till polisutbildningen fortsätter därför med oförminskad kraft. Som en del i tillväxtarbetet och för att behålla viktig kompetens i myndigheten kommer den tidigare temporära verksamhetsintegrerade polisutbildningen, som riktar sig till polisens medarbetare, införas permanent.

I mitten av januari är det återigen möjligt att söka till den funktionsinriktade polisutbildningen som riktar sig till personer med akademisk examen och som har erfarenhet av att arbeta med utredning inom exempelvis ekonomi, it eller det beteendevetenskapliga området.

Här kan du läsa mer om att bli polis

Fördelning av nya polisassistenter december 2022

Nedan redovisas uppgifter om nya polisassistenter per region och polisområde, december 2022. Totalt 723 polisassistenter varav 261 kvinnor och 462 män.  Av dessa har 54 gått den funktionsinriktade polisutbildningen.

Region Polisområde Summa
Polisregion Bergslagen

PO Dalarna
PO Värmland
PO Örebro

14
14
15

Polisregion Mitt

PO Gävleborg
PO Uppsala
PO Västmanland 

10
27
12

Polisregion Nord

PO Jämtland
PO Norrbotten
PO Västerbotten
PO Västernorrland

9
8
23
14

Polisregion Stockholm

PO Gotland
PO Stockholm City
PO Stockholm Nord
PO Stockholm Syd

4
77
65
62

Polisregion Syd 

PO Blekinge NÖ Skåne
PO Kalmar Kronoberg
PO Malmö
PO NV Skåne
PO S Skåne 

26
37
59
30
30

Polisregion Väst

PO Fyrbodal
PO Halland
PO Skaraborg
PO Storgöteborg 
PO Älvsborg

11
13
7
79
17

Polisregion Öst

PO Jönköping
PO Södermanland 
PO Östergötland 

21
11
32