Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Dopinginsats i Luleå/Boden

Polisen har under tre dagar arbetat med en insats mot doping på gym i Luleå/Boden.

– Det finns en känd problembild kopplad till bruk av doping med våldsbrott och bruk av narkotika. Syftet med insatsen är att förebygga brott i nära relation och våld i offentlig miljö genom att vara uppsökande och kontaktskapande på gymmen, säger Thomas Simonsson, polisinspektör och ansvarig för insatsen.

Vid misstanke om brott har polisen rapporterat misstanke om dopingbrott och avvaktar nu analyssvar.

Arbetet mot doping kommer att intensifieras och polisen har ett tätt samarbete med gymmen i området.

– Polisens närvaro på gymmen kommer att öka under dygnets alla timmar och vi kommer aktivt att arbeta mot personer som använder anabola androgena steroider.

Misstänker man någon för bruk av dopingpreparat så kontakta polis 114 14 eller lämna tips via polisen.se.