Sök
Stäng Meny

Extern utvärdering av ordningsstörningarna under påskhelgen klar

En extern utvärdering av händelserna under påskhelgen är nu överlämnad till Polismyndigheten, med fokus på en förbättrad förmåga att förebygga och hantera våldsamma upplopp.

– Ordningsstörningarna under påsken var mycket allvarliga, ett stort antal poliser skadades, och för att förhindra en upprepning av händelserna påbörjades omgående ett arbete med att höja vår förmåga på både kort och lång sikt, säger Johan Olsson, chef Noa, nationella operativa avdelningen.

Åtgärderna på kort sikt innefattade bland annat ett flertal snabba anpassningar i det pågående arbetet med allmänna sammankomster i samband med valrörelsen inför valet 2022. Detta medförde att fler än 80 allmänna sammankomster med samma arrangör som de som orsakade de stora ordningsstörningarna, kunde genomföras.   

Efter påsken beslutades också om den externa utvärdering som nu är klar, syftet var att stärka Polismyndigheten på sikt utifrån en grundlig och oberoende analys av händelserna och framtida utmaningar, samt ta fram underlag för hur förmågan inom detta område ska utvecklas över tid. 

Utvärderingen redovisar omkring 35 förslag som berör underrättelseverksamhet, taktik och metod, utrustning, ledning och kompetens. Utvärderingen visar också att bevissäkring och förundersökningar, samt krishantering efter insatserna har fungerat väl.

– Det initiala intrycket är att det är en mycket gedigen rapport som kommer att hjälpa oss att identifiera viktiga faktorer som vi behöver förbättra. Vi kommer nu analysera rapporten och ta fram en plan för vår fortsatta utveckling av förmågan inom detta område, säger Johan Olsson.

Förbättrad förmåga att förebygga och hantera våldsamma upplopp (pdf, 6 MB)