Fokus på nykterhet i trafiken i Stockholms län och på Gotland

Trafikkontroll i Stockholm.

Bild: Polisen

Under kommande vecka, mellan den 5 och 11 december, genomför polisen i region Stockholm och Gotland en trafikvecka med fokus på nykterhet.

– Med syfte att få en säkrare trafikmiljö kommer vi öka antalet nykterhetskontroller där förare får genomföra utandningsprov. Generellt kan man säga att ungefär en tredjedel av alla dödsolyckor i trafiken är relaterade till alkohol och eller droger, säger Hans Nilsson som är gruppchef på trafiksektionen hos polisen i region Stockholm.

Polisen arbetar aktivt med nollvisionen som innebär att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Polisen stoppar och kontrollerar dagligen onyktra förare i trafiken och i många fall beror detta på uppmärksamma medborgare som ringer polisen.

När polisen upptäcker en förare som är påverkad av alkohol och droger erbjuds denne kontakt med vården. Detta är en del i metoden SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken), som är ett samarbete mellan flera myndigheter i syfte att erbjuda stöd till misstänkta rattfyllerister, där det då erbjuds samtal med vården inom 24 timmar.

Samverkan för ökad trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet engagerar flera myndigheter och organisationer. Vi hjälps alla åt för att öka tryggheten i trafikmiljön.

Trafiksäkerhetsveckan är en av många trafikveckor som polisen genomför varje år.

Läs mer om polisens arbete i trafiken.