Förändringar i NFC:s utbud av ackrediterade metoder

NFC gör några mindre förändringar i det ackrediterade metodutbudet. Förändringarna, som gäller tillsvidare, är strukturella och redaktionella. Vilket betyder att de inte påverkar undersökningarna som erbjuds eller hur arbetet utförs.

De ackrediterade metoderna "Metodbeskrivning för fluorescensmikroskopi av fibrer" (698) och "Metodbeskrivning för ljusfältssmikroskopi av fibrer" (669) slås samman till en gemensam metod. Den nya gemensamma metoden är ackrediterad och heter "Metodbeskrivning för ljusfälts- och fluorescensmikroskopi av fibrer" (669).

Den ackrediterade metoden "Metodbeskrivning för stickprov av tabletter (enbart MDMA)" (652) utgår. Denna typ av undersökningar hanteras istället inom ramen för NFC:s befintliga ackrediterade metod "Metodbeskrivning för stickprov av tabletter med besiktning i UV-ljus" (653).

Den ackrediterade metoden "Metodbeskrivning för kvantitativ analys av kokain" (766) utgår och ersätts av den ackrediterade metoden "Metodbeskrivning för kvantitativ analys av kokain" (1944).

Metod "Metodbeskrivning för identifiering av R- och S-pregabalin med högupplösande LC-MS" (1321) tas bort från ackrediteringen och ersätts av den ackrediterade metoden "Metodbeskrivning för identifiering av R- och S-pregabalin samt gaabapentin med LC-MS/MS" (1821).

Metoder och standardförfaranden forensiska undersökningar