Insatser mot massagesalonger fortsätter 2023

Under året 2022 har polisen i region Stockholm genomfört 48 myndighetsgemensamma arbetsplatsinspektioner på massagesalonger i Stockholms län. Insatserna kommer att fortsätta år 2023.

– Det primära målet med besöken är att arbeta brottsförebyggande. Genom kontinuerliga besök skapar vi oro hos oseriösa aktörer och trygghet hos seriösa aktörer, säger Linda Törngren, chef för människohandelssektionen hos polisen i region Stockholm.

Vid insatserna under året har polisen upprättat anmälningar avseende köp av sexuell tjänst, försök till köp av sexuell tjänst och koppleri. Det har också anträffats personer vid inspektionerna som inte får vistas i Sverige.

Personal på de besökta massagesalongerna har i samband med inspektionerna upplysts om sina rättigheter i Sverige avseende exploatering kopplat till sexuella och arbetsrättsliga ändamål. Samtliga massörer som påträffats på salongerna har fått information om Mikamottagningen som erbjuder samtalsstöd, praktiskt stöd och medicinsk mottagning till personer som har erfarenhet av sex mot ersättning.

– Vi fortsätter arbetet också under år 2023 men ser redan nu en förbättrad situation på de massagesalonger vi besöker, säger Linda Törngren.