Ishockeyderby i Stockholm den 27 december

Den 27 december 2022 spelas en ishockeymatch på Avicii arena i Stockholm. Polisen gör bedömningen att många personer som ska se matchen kommer samlas och transporteras före och efter evenemanget.

Av den anledningen har Stockholmspolisen en särskilt uttagen polisinsats för att underlätta framkomligheten, förebygga ordningsstörningar och ingripa mot brott. Polis kommer stötta arrangören i deras ansvar vid arenan och under arrangemanget. Tillsammans arbetar polisen och arrangören för att värna om en positiv stämning och gemensamt skapa goda förutsättningar för ett tryggt och säkert evenemang utan våld och ordningsstörningar.

Polismyndigheten har fattat beslut om kamerabevakning med UAS (s k drönare) i anslutning till arenaområdet den 27–28 december 2022 mellan klockan 15:00 och 01:00. Kamerabevakningen sker för att förebygga, förhindra och avslöja brott, eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar. Ett annat syfte är också att på ett effektivare sätt kunna leda och fördela de polisiära resurserna som är på plats.

Särskilt beslut om övervakningen har fattats av Polismyndigheten och det grundar sig främst på bestämmelser i kamerabevakningslagen.

Bilder på kameraövervakade områden

Kartbild över kamerabevakat område i Vasastan.

Kartbild över kamerabevakat område i Vasastan.

Kartbild över kamerabevakat område på Norrmalm.

Kartbild över kamerabevakat område på Norrmalm.

Kartbild över kamerabevakat område i Johanneshov.

Kartbild över kamerabevakat område i Johanneshov.

För mer information

Fakta om evenemanget: https://aviciiarena.se/.

Kollektivtrafiken och eventuella störningar: www.sl.se.