Kamerabevakning med UAS i hamnarna Nynäshamn och Norvik

  • Bild hamnen Nynäshamn som bevakas med UAS.
    Polisen bevakar det markerade området i Nynäshamn med UAS, s k drönare.
  • Bild hamnen Norvik som bevakas med UAS.
    Polisen bevakar det markerade området i Norvik med UAS, s k drönare.
1/2

Polismyndigheten har fattat beslut om kamerabevakning med UAS (s k drönare) i i anslutning till hamnarna i Nynäshamn och Norvik den 6-8 december 2022 mellan klockan 07:00 och 22:00.

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brott, samt förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet.

Kamerabevakningen ska också underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott, ge bättre förutsättningar för att på ett effektivt sätt leda och fördela polisiära resurser och öka tryggheten genom att vara ett komplement till den traditionella polisverksamheten.

Bevakningen bedrivs som ett komplement till polisens arbete att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet.

Tillämpliga bestämmelser

  • 2 § polislagen (1984:387)
  • 2 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177)
  • 2 kap. 1 § lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
  • 2, 8, 9 och 14 a och b §§ kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL

Därför bevakar polisen hamnarna med UAS

Polismyndigheten genomför en insats med fokus på gränsöverskridande tillgreppsbrott, brottslighet bland annat bestående av in- och utförsel av stöldgods och vapen. Det rör sig om grova brott med avseende på de värden och den systematik som används.

Insatsen är en del av en internationell samverkan koordinerad av Europeiska Unionen.

Polismyndigheten bedömer att kamerabevakningen är nödvändig som en del av insatsen, i syfte att identifiera de personer som är involverade i brottsligheten och att i övrigt leda och fördela resurser i samband med insatsen.

De platser som bedöms vara i behov av kamerabevakningen är hamnarna i Nynäshamn och Norvik. Bevakningsbehovet bedöms föreligga vid hamnområdena och anslutande tillfartsvägar.