Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning med UAS på Nobeldagen

Karta över Stockholms innerstad

De områden som polisen bevakar med UAS den 10 och 11 december. Bild: Polisen

På Nobeldagen den 10 december kommer polisen använda sig av UAS för att bevaka delar av Stockholms innerstad.

Med anledning av Nobeldagen har Polismyndigheten tagit beslut om att använda kameraövervakning med UAS (Unmanned Aircraft System, s.k. drönare) i delar av innerstaden. Beslutet gäller den 10 december kl 14.00-19.00 i ett område kring Konserthuset och den 10 december kl 16.00 till den 11 december kl 02.00 i ett område kring Stadshuset. Se karta för berörda områden.

Syftet med aktuell kamerabevakning är att förebygga, förhindra och avslöja brott samt att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet.
Den ska underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott, ge bättre förutsättningar för att på ett effektivt sätt leda och fördela de polisiära resurser som finns att tillgå samt öka tryggheten.

För mer information om Polismyndighetens behandling av personuppgifter vänligen kontakta registrator.stockholm@polisen.se.

Bildmaterialet bevaras under maximalt 62 dygn. Därefter raderas bildmaterialet om det inte exporterats för att t.ex. ingå i en förundersökning. Polismyndigheten använder inte det inspelade materialet för något ändamål som är oförenligt med det som materialet samlades in för.

Tillgång till bildmaterialet från kamerabevakningen kommer inte att ges till fler personer än vad som behövs för att bevakningen ska kunna bedrivas.

Beslutet är taget i enlighet med 2, 8, 9 och 14 a och b §§ kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL