Kör alltid nykter!

Adventstiden bjuder på många festligheter och väljer du att dricka alkohol, fundera på hur du tar dig hem efteråt. Eftersom just alkohol och droger är en vanlig olycksorsak, genomför polisen en trafikvecka med fokus nykterhet under vecka 49.

Syftet med polisens trafikvecka är att påvisa vikten av att köra nykter och att genom ökad synlighet få fler att avstå från att köra påverkade.

– Alla ska alltid köra nyktra, och julen är inget undantag. Självklart ska man låta bilen stå när man har druckit alkohol, det finns andra sätt att ta sig hem, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Hittills i år har 178 personer omkommit i trafiken (januari – oktober 2022). Enligt Trafikverket har ungefär 20 % av de förare som omkommer i trafiken alkohol i kroppen.

– Den som kör onykter riskerar inte bara sitt eget liv utan även sina medtrafikanters. Synen blir sämre, reaktionstiden längre och uppmärksamheten avtar. Kort sagt: Alkohol och bilkörning hör inte ihop, säger Ursula Edström.

Enligt Trafikverket är i genomsnitt en av femhundra bilister rattfull. Det motsvarar cirka 0,2 procent av trafiken.

– Nykter trafik är en betydande grundbult i nollvisionsarbetet och därför mycket prioriterad, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket. Att köra med 0,4 promille ökar dödsrisken 12 gånger och kraftigt berusade löper 1300 gånger högre risk att omkomma. Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken.

Polisens kontroller

Varje gång polisen stoppar ett fordon kontrolleras fordonets och förarens skick. Detta innefattar också nykterheten både gällande alkohol och droger. Kontrollen vad gäller alkohol utförs genom att föraren får blåsa i ett sållningsinstrument som påvisar om alkohol förekommer i utandningsluften.

SMADIT

De personer som visar sig vara onyktra vid polisens kontroller får ett erbjudande om kontakt med vården inom 24 timmar genom ett samarbete som heter SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken). De får också broschyren ”Aldrig mer”. Läs mer om SMADIT på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Du kan hjälpa till!

Känner du någon som har ett pågående risk- eller missbruk? På Vårdguiden 1177 kan man hitta hjälp för att komma i kontakt med rätt vårdinstans. Vill du tipsa polisen om någon som kör eller väntas köra berusad eller narkotikapåverkad, ring 114 14. I en akut situation ring 112. Kom ihåg att lämna så mycket information du kan om fordon, tidpunkter, resväg med mera. Du kan vara anonym.

Polisens trafiksäkerhetsarbete

  • Polisen arbetar enligt Nollvision för att ingen ska dö eller skadas svårt i trafiken.
  • Polisen genomför årligen olika typer av nationella trafikinsatser och vecka 49 är det fokus nykterhet.
  • Tillsammans med en rad andra aktörer ingår polisen i initiativet Zhero. Syftet är att öka förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder och vad som är ett trafiksäkert beteende.

Om polisens trafikkontroller
Om Zhero