Kör försiktigt i jultrafiken!

Årets stora resehelg närmar sig. Polisen kommer öka synligheten för att se till att trafikanter kan känna sig trygga – och även för att påminna om vilka regler som gäller.

– Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Tänk på att köra försiktigt och anpassa hastigheten till rådande väglag, säger rikspolischef Anders Thornberg inför jultrafiken.

Vid vinterväglag på en hal och slirig vägbana är det extra viktigt att du håller ett gott avstånd till framförvarande bil då stoppsträckan blir mycket längre. Det kan vara halt på vägen utan att det syns om det blir temperaturväxlingar och sikten kan vara dålig på grund av snörök.

Självklart ska man köra nykter, julen är inget undantag. Den som kör onykter riskerar inte bara sitt eget liv utan även sina medtrafikanters genom att omdömet blir sämre och reaktionstiden längre.