Kraftsamling mot barnpornografibrott – 62 tillslag

Under hösten har polisen i region Mitt genomfört en stor mängd insatser mot personer misstänkta för barnpornografibrott. Sammanlagt gjordes 62 tillslag.

Under senare år har ärendeinflödet gällande barnpornografibrott ökat markant. Därför genomförde polisen i region Mitt, i samverkan med Åklagarmyndigheten, under hösten riktade insatser mot personer misstänkta för denna typ av brott. Tillslagen gjordes på adresser i Västmanland, Gävleborgs län och Uppsala län under vecka 41, 45 och 49 och sammanlagt förhördes 72 personer som samtliga delgavs misstanke om brott.  Syftet med insatserna har varit att lagföra misstänkta personer som har egna barn eller som har barn i sin närhet och att identifiera och stoppa eventuellt pågående sexuella övergrepp.

– Barnpornografibrott är ett brottsområde som ständigt växer och de riktade insatserna under hösten är ett sätt att kraftsamla för att hantera det stora inflödet av ärenden. Många poliser som vanligtvis inte arbetar med internetrelaterade sexualbrott mot barn har varit involverade, säger Emma Vangstad, gruppchef vid utredningsgruppen för utredning av internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn (ISÖB).

62 personer frihetsberövades och en stor mängd barnpornografiskt material togs i beslag. Samtliga frihetsberövade släpptes men misstankarna för innehav av barnpornografi och för spridning av barnpornografiskt material kvarstår.

– Nu går vi in i en utredande fas för att hantera de beslag och förhör som genererats av insatsen. Den utredande fasen beräknas pågå i minst 3 månader, avslutar Emma Vangstad.

Strategi Gryning

Insats Helix sker inom ramen för Polismyndighetens satsning mot särskilt utsatta brottsoffer. I region Mitt benämns arbetet Strategi Gryning och fokuserar på våld inom familjen, våldtäkter, sexualbrott mot barn inklusive grooming samt barnpornografibrott.