Kroppsburna kameror införs i länet

I början av december påbörjas införandet av kroppsburna kameror för uniformerad polis i yttre tjänst i Västernorrland. Kamerorna verkar både brottsförebyggande och bidrar till en bättre arbetsmiljö.

Den här veckan påbörjas införandet av kroppsburna kameror för uniformerad polis i yttre tjänst, så som ingripande-, områdes- och trafikpoliser. I Västernorrland ställer man sig positiv till införandet och menar att det är en viktig pusselbit inom ramen för polisens brottsbekämpande uppdrag.

— Det här är ett viktigt steg och helt i linje med de behov som finns. Undersökningar visar bland annat att kamerorna har en dämpande inverkan på oroliga situationer samt att poliser som använt sig av kamerorna känner en ökad känsla av trygghet. Nu närmast väntar en obligatorisk utbildning för personalen innan kamerorna kan tas i bruk, säger Christian Hald, införandeansvarig i Västernorrland.

Ambitionen är att tilldelningen av kamerorna ska påbörjas i slutet av 2022 och rullas ut i samtliga regioner. Målet är att det ska vara klart under 2023.

Kontakt

Christian Hald, införandeansvarig i Västernorrland. Han nås på, 070-283 01 67