Man döms till fängelse för upprepad misshandel av en närstående kvinna

En man i 50-årsåldern dömdes på måndagen 12 december till fängelse i drygt ett och ett halvt år för att vid upprepade tillfällen misshandlat och ofredat en kvinna han hade en nära relation med.

Misshandeln uppdagades efter att polisen vid flera tillfällen larmats till mannens och kvinnans respektive bostäder.

Gärningsmannen utsatte kvinnan för upprepad misshandel och kränkningar genom att bland annat ta strypgrepp, dunka hennes huvud i en hissvägg och klippa av hennes hår.

I Södertörns tingsrätts bedömning framgår det att mannen tillfogat kvinnan svår kroppsskada och visat särskild hänsynslöshet och råhet. Det framgår vidare i tingsrättens dom att gärningarna var ett led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet.

Under utredningens gång har kvinnan varit ambivalent till att medverka, men polis och åklagare har genom bland annat omfattande teknisk bevisning, vittnesförhör med bland annat polis, kunnat styrka att mannen misshandlat och ofredad kvinnan på det sätt som åklagaren påstår i sin framställan.

Mannen döms för grov fridskränkning.

− Vi lyckades frihetsberöva den misstänkte i ett tidigt skede och tack vare att patruller som tidigare larmats till målsägaren dokumenterat sina iakttagelser väl stärktes förutsättningarna för ett robust och rättssäkert utredningsarbete. Tillsammans med en offensiv åklagare gav utredningen ett gott resultat, säger Louise Sköldgård på sektionen för brott i nära relation.

Systematiskt arbete för att förebygga partnervåld bland högriskindivider

Polisregion Stockholm arbetar för att utveckla det brottsförebyggande arbetet när det gäller brott i nära relation. En del i det arbetet innebär att polisen arbetar aktivt med att identifiera individer som systematiskt utövar våld i nära relation. Utöver målsättningen att lagföra dessa individer syftar arbetssättet vidare till att få ökad kunskap i syfte att förebygga nya brott.

Anmäl brott i nära relation till polisen

Om du själv eller någon du känner har blivit utsatt för brott i nära relation, anmäl det till polisen genom att ringa 114 14.

Om det är en akut situation, ring 112.

Du behöver ringa eller besöka polisen för att anmäla brott i nära relation.

Om du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott kan du tipsa oss: Tipsa polisen