Medborgardialog med fokus på trygghet

Söndagen den 11 december genomför polisen en fördjupad medborgardialog med fokus på trygghet. Du som bor eller verkar i Sundsvall, ta chansen att berätta vad du tycker.

I samband med söndagens invigning av hållplats Sundsvall, genomför polisen en medborgardialog, tillsammans med Sundsvalls kommun och Stadsutveckling i Sundsvall. Frågorna handlar om hur medborgarna upplever tryggheten i centrala Sundsvall.

—Det är oerhört viktigt för oss att lyssna in vad Sundsvallsborna tycker. Resultatet från medborgardialoger, tillsammans med våra egna analyser, bidrar till en fördjupad lägesbild och bättre underlag för vårt fortsatta arbete, säger Morgan Norman, kommunpolis i lokalpolisområde Medelpad.

Medborgardialog

När: Söndagen den 11 december.
Plats: Storgatan/Esplanaden i Sundsvall.
Tid: 11–15

Deltar gör: Polis, Sundsvalls kommun, Stadsutveckling i Sundsvall AB, Räddningstjänst och Vuxna på stan, med flera.

Kontakt

Morgan Norman, kommunpolis LPO Medelpad. Han nås på 010-568 01 62.