Trafikpåverkan i Stockholm under Nobeldagen

Lördagen den 10 december pågår Nobelfestligheterna och ett flertal andra arrangemang i Stockholm. Framkomligheten för trafiken i de centrala delarna av staden kommer att vara begränsad.

Med anledning av Nobelfestligheterna, ett flertal allmänna sammankomster och andra arrangemang som äger rum lördagen den 10 december kommer framkomligheten för trafiken i Stockholm att vara starkt begränsad hela dagen. 
Detta gäller i synnerhet för Norrmalm och Kungsholmen, men hela innerstaden kan komma att påverkas av avstängningar och köbildning. 

En större polisinsats arbetar med att samtliga arrangemang ska kunna genomföras så smidigt som möjligt både för deltagare och allmänhet, men med anledning av den svåra trafiksituationen uppmanar polisen till att i möjligaste mån undvika bil i innerstaden på lördagen och att i stället använda kollektivtrafik, framförallt tunnelbana då även vissa busslinjer påverkas av avstängningarna.