Ny tillfällig kamera i centrala Katrineholm

Tillfällig kamera monterad på Stortorget i Katrineholm. Kameran spelar in dygnet runt.

En tillfällig kamera har monterats på Stortorget i centrala Katrineholm, efter beslut från Polismyndigheten. Kameran kommer att sitta uppe till och med den 12 januari 2023. Videomaterial spelas in dygnet runt. Inspelat material gallras normalt efter 62 dygn.

De senaste åren har det förekommit misstänkt brottslighet på den aktuella platsen i samband med jul- och nyårshelgerna. Syftet med kamerapunkten är att bidra till ökad trygghet, fungera brottsförebyggande samt att materialet ska kunna användas i utredningsarbete om brottslighet sker.

Läs mer om: personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning.

Kontaktperson för media

Ted Bäck, tf. kommunpolis i lokalpolisområde Katrineholm. ted.back@polisen.se. Telefonnummer: 010-566 87 23.