Polisen och Hofors kommun har undertecknat medborgarlöfte

Den 12 december undertecknade polisen och Hofors kommun ett medborgarlöfte. Ett löfte med fokus på samverkan för att öka tryggheten och motverka droganvändning.

Lokalpolisområdeschefen för Gästrikland, Temo Allenbäck och kommunstyrelsens ordförande Kenneth Axling har idag undertecknat ett medborgarlöfte som fokuserar på förebyggande insatser och samverkan för att öka tryggheten och motverka droganvändningen i Hofors kommun. Löftet sträcker sig över två år, 2023 - 2024.

Medborgarlöftets fokusområden har valts ut utifrån en aktuell lägesbild i kommunen och polisens medarbetardialoger.

– Faktorer som kriminalitet och droganvändning får inte bara negativa konsekvenser för den enskilde utan påverkar även tryggheten i ett lokalsamhälle. Det är viktigt att invånarna ska känna sig trygga och här behöver vi alla hjälpas åt för att med gemensamma krafter skapa ett ännu tryggare Hofors. Samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer är helt enkelt en förutsättning för att vi långsiktigt ska lyckas med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, säger Temo Allenbäck, Lpo-chef i Gästrikland.

– Det ger en struktur och förutsättningar att planera och följa upp det viktiga arbetet med brottsförebyggande aktiviteter mellan kommunen och polisen, säger Kenneth Axling, kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarlöften är en utveckling av kommunens och polisens samverkansöverenskommelser. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommunen och polisen tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Några av dessa aktiviteter som vi tillsammans kommer att fokusera på är bland annat är trafikkontroller, insatser mot motorburen problematik, trygghetsvandringar, riktade insatser mot narkotika och vapen, stödja alkoholfria aktiviteter och diskutera ungdomars trafikattityder.

– Ett viktigt forum där vi redan idag samverkar och har en bra dialog är det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). Här ingår flera representanter och där delar vi vår lägesbild kontinuerligt, säger Malin Lilliedahl, kommunpolis i Hofors.