Regionpolischef Mats Löfving får andra arbetsuppgifter

Biträdande regionpolischef Mattias Andersson går in som tillförordnad.

Med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet kring regionpolischefen i Stockholm, Mats Löfving, samt den förundersökning rörande grovt tjänstefel som åklagare vid särskilda åklagarkammaren inlett, har rikspolischef Anders Thornberg beslutat att Löfving tills vidare kommer få andra arbetsuppgifter.

Biträdande regionpolischef Mattias Andersson går in som tillförordnad regionpolischef från och med idag, den 12 december.

Som tidigare informerats om har rikspolischefen uppdragit åt en särskild utredare, Runar Viksten, att göra en fullständig genomlysning av Polismyndighetens agerande i förhållande till gällande regler och rutiner.