Samverkansavtal klart mellan polisen och Katrineholms kommun

Påskrift av samverkansavtal

I det nya samverkansavtalet, som gäller perioden 2023-2026, är fokusområdet våld och droghantering som skapar otrygga platser.

Katrineholms kommun genom kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg och lokalpolisområde Katrineholms chef Johan Karlsson har nu undertecknat det nya samverkansavtalet som ska gälla för perioden 2023-2026.

I avtalet är våld och droghantering som skapar otrygga platser fokusområde där barn och unga är målgruppen.

Förutom fokusområdet samverkar vi naturligtvis redan i en rad andra frågor och det brottsförebyggande arbetet bedrivs ambitiöst, både enskilt och tillsammans.

De aktiviteter vi genomför kommer att följas upp och utvärderas samt kommuniceras löpande under avtalstiden.

Kontaktperson för media

Ted Bäck, kommunpolis i lokalpolisområde Katrineholm
Tel.nr 010- 566 87 23