Uppdatering gällande försvunnen man i Rentjärn

I början av augusti 2019 försvann en äldre man från sitt hem i Rentjärn, Malå kommun, i samband med en cykeltur. Nu har kvarlevor anträffats några kilometer från mannens hem.

För några dagar sedan anträffades en cykel i skogsterräng av en privatperson. Mycket talar för att det är den försvunne mannens cykel.

Sökinsatser har därefter genomförts med utgångspunkt från platsen där cykeln hittades och under fredagen anträffades kvarlevor av det som tros vara den försvunne mannen.

Anhöriga har underrättats.

En rättsmedicinsk undersökning ska nu genomföras för att fastställa identiteten. Utifrån fyndet och platsen så finns inget som styrker misstanke om brott.

Uppdatering fredag den 9 december 08:25

Identifieringen är klar och den visar att det är den man som anmäldes försvunnen år 2019.

Den rättsmedicinska obduktionen är ännu ej slutförd, men i nuläget finns ingen misstanke om brott.

Anhöriga till mannen är underrättade.

Inga ytterligare uppgifter finns att lämna i nuläget.