Våld i familjer – vanligt under julhelgen

22–26 december genomför polisen i region Mitt en brottsförebyggande insats, Julefrid, med mål att minska antalet brott i nära relation.

Julefrid genomförs inför och under julhelgen i samtliga tre polisområden; Gävleborg, Uppsala och Västmanland. Målet är att minska antalet brott i nära relation och att i slutändan - rädda liv.  

- Julefrid är den fjärde brottsförebyggande regionala insatsen mot brott i nära relationer inom ramen för ett år. Vi arbetar med ökad närvaro i bostadsområden, dörrknackning, rondering på de platser där vi vet att det finns utfärdat kontaktförbud och samtal med medborgare om hur hjälp kan nås för den som är utsatt eller för de som uppmärksammar att det inte står rätt till hos grannar eller bekanta, säger Jonas Svedberg, operationsledare Julefrid. 

Våld i relationer förekommer i hela samhället och kan ske genom våldshandlingar och hot av någon i den egna familjen. Det kan vara en partner, tidigare partner, förälder, syskon eller barn. Brotten kan vara ofredande, hot och olika typer av vålds- och sexualbrott. Det är vanligt att dessa brott sker i hemmet och polisen känner till att våldet ofta ökar under storhelger och då människor är lediga.

Under 2022 har det fram till och med mitten av december anmälts 6695 brott i parrelation, brott mot barn och våldtäkt mot vuxna i region Mitt. Polisen känner till att det är stora mörkertal då många inte vill eller vågar anmäla vad de utsatts för. 

Julefrid är en regional polisinsats. Operationsledaren finns tillgänglig för media och det finns lokala kontaktpersoner som ansvarar för arbetet i lokalpolisområdet. Kontakt sker via kommunikationsavdelningen, tel. 010-56 761 10 eller via kommunikation.mitt@polisen.se

  

Så kan du som granne, bekant eller släkting hjälpa till

Polisen behöver din hjälp för att upptäcka när det händer, så att vi kan hjälpa den som blir utsatt.

Ring polisen - hellre en gång för mycket! Du når oss via 114 14, i en akut situation ringer du 112.

På polisens hemsida finns mer information om brott i nära relation på olika språk och hur den som är utsatt kan få stöd och hjälp. Mer information finns här