69 utdömda fängelseår hittills – efter Trojan Shield

Åtta månaders utredningsarbete har hittills resulterat i fällande domar mot 13 personer kopplade till ett kriminellt nätverk i nordöstra Göteborg.

Efter tillslagen i den internationella polisoperationen Trojan Shield i juni förra året sattes en särskild utredningsorganisation på fötter i polisregion Väst. Ett tjugotal utredare har i princip jobbat heltid mellan juni och november förra året för att hantera förundersökningarna.

21 personer frihetsberövades inledningsvis – de flesta med kopplingar till ett kriminellt nätverk i nordöstra Göteborg. Den gemensamma nämnaren var att de hade kommunicerat med varandra om sina brott via den krypterade plattformen Anom – som FBI låg bakom.

Organiserad narkotikahantering i stor skala

Idag – åtta månader efter tillslagen, börjar utredningsarbetet gå mot sitt slut. 13 personer har hittills dömts till totalt 69 fängelseår.

– I huvudsak har det handlat om organiserad narkotikahantering i stor skala och under utredningarnas gång har det kommit fram nya brottsmisstankar som lett till nya förundersökningar. Det som sticker ut i de här utredningarna är att bevisningen främst har bestått av chattar, säger utredningsledaren Claes Hagstrand.

En viktig och tidsödande uppgift under utredningsarbetet har varit att styrka att de misstänkta är de personer som använt Anom-telefonerna som brottsverktyg. Men chattarna har även analyserats för att styrka själva brotten som begås med hjälp av telefonerna. Det handlar om uppgifter om vilken typ av narkotika som har hanterats, vilka mängder det rör sig om, de priser man kommit överens om och bekräftelser på hanteringen.

Insatsen har lett till märkbara effekter

Trojan Shield och de efterföljande utredningarna har blivit kännbart för det kriminella nätverk som använt Anom-telefonerna.

– Insatsen har självklart slagit hårt mot deras narkotikaaffärsverksamhet och vi har lyckats låsa in individer vi tidigare haft svårt att komma åt. Vi ser även att den öppna narkotikahandeln har minskat och ändrat karaktär i det aktuella lokalsamhället, säger Claes Hagstrand.

Två åtal kommer att väckas under våren gällande grova narkotikabrott och stämpling till mord. Fem misstänkta har släppts på fri fot under utredningarnas gång.