Älgarna som uppehållit sig på Frösön har avlivats

Två älgar har under en tid uppehållit sig på olika ställen på Frösön. Då de upplevts vara närgångna och aggressiva fattades beslut om avlivning.

Det har gjorts ett flertal försök att skrämma bort älgarna men de har återvänt till bebyggelsen i de centrala delarna av Frösön.

Med stöd av 9 § första stycket jaktlagen (1987:259) beslutade Polisen att avliva älgarna då de kunde antas vara farliga för människors säkerhet. Avlivningen skedde 9 februari 2022.

Älgarna togs omhand av ett lokalt jaktlag.

Kontaktuppgifter för mer information:

Martin Trostemo, viltsamordnare

010-568 17 55