Allmän sammankomst på Frölunda Torg, polisen har inlett särskild händelse

Politikern Rasmus Paludan har sökt och fått tillstånd till en allmän sammankomst på Frölunda Torg den 26:e februari.

Syftet med den allmänna sammankomsten är en opinionsyttring riktad mot islam. Polisen kommer att ha en kommendering för att säkerställa den närvaro som behövs så att den allmänna sammankomsten kan genomföras utan brott och ordningsstörningar.

– Vi finns där för att säkerställa allmän ordning samtidigt som vi värnar om yttrandefriheten och möjligheten till opinionsyttringar, säger Anders Börjesson, kommenderingschef.

Rasmus Paludan sökte också om tillstånd för allmän sammankomst i Hjällbo och Angered, men ansökan avslogs efter bedömning av polisens rättsenhet. Samverkansfunktioner och dialogpolis för nu dialog med muslimska föreningar och samfund i ett dämpande och förtroendeskapande syfte.

Mediefrågor hänvisas till Polisens presstjänst.