Åtta dopingbrott under insats på gym i Haninge och Nynäshamn

I veckan har polisen arbetat mot doping på gym i Haninge och Nynäshamn. Vid insatsen rapporterades totalt åtta personer för dopingbrott, eget bruk samt innehav.

Syftet med insatsen som genomförts i samverkan med kommunen och i nära dialog med gymkedjorna är att arbeta för en dopingfri träningsmiljö. Ett tiotal gym i Haninge och Nynäshamn besöktes under insatsens tre dagar. 

– Polisen behöver störa införsel av de kriminellas tillgångar i gymmiljö då detta är ett led i att finansiera narkotika och vapen. Utöver de kriminellas hantering av steroider finns det även en koppling mellan bruk av steroider, narkotikabrott, våld i nära relation och våld i offentlig miljö, säger Elin Svensson, polisinsatschef vid insatsen.

Vid insatsen deltog både uniformerad och civil personal för att spana, kontrollera och samtala med personer vid misstanke av brott.

– En effekt av insatsen är att det förhoppningsvis ska bli naturligt att se polisen på gym och inte bara när det händer saker. Lika naturligt som när vi patrullerar köpcentrum, säger Elin Svensson.

Resultatet efter insatsen

  • 6 misstänkta för dopingbrott, eget bruk
  • 2 misstänkta för dopingbrott, eget bruk och innehav
  • Beslag av dopingpreparat
  • Inom ramen för insatsen uppdagades även:
  • 5 misstänkta för ringa narkotikabrott, innehav eller bruk.
  • I ett av dopingärendet enligt ovan kom personen även att misstänkas för drograttfylleri, samt narkotikabrott, innehav och bruk.
  • I ett av dopingärendet kom personen att misstänkas även för narkotikabrott, innehav och bruk.