Avesta kommun och Polisen i samarbete mot narkotika

Polismyndigheten och Avesta kommun har slutit ett medborgarlöfte som syftar till att motarbeta narkotika i kommunen.

Tillgängligheten och efterfrågan på narkotika bedöms ha ökat de senaste åren i Avesta kommun. Det har dessutom skett en negativ attitydförändring bland unga när det gäller narkotika och det är något som lokalpolisområde Falun och Avesta kommun vill ändra på.

- Det kvarstår en del att göra för att vi ska bli ännu bättre på att bekämpa illegal narkotika och missbruk. Därför tar vi nu ett gemensamt ansvar för att förbättra strukturen i det narkotikaförebyggande arbetet, säger kommunpolis Thomas Nordström.

- Jag är väldigt glad över att Avesta kommun och Polisen fortsätter sitt samarbete. Tidiga och förebyggande insatser som Trygga Krylbo är mycket viktiga för att öka tryggheten i Avesta och förbättra barn och ungdomars livsvillkor. Den absolut viktigaste framgångsfaktorn är att vi gör det här arbetet tillsammans, säger Tobias Åsell, kommundirektör i Avesta kommun.

Lokalpolisområde Falun, där Avesta kommun ingår, har nu skrivit på ett medborgarlöfte tillsammans med Avesta kommun.

För att bättre kunna samordna och planera det drogförebyggande arbetet samt bekämpa den illegala handeln med narkotika kommer polisen i samverkan med kommunen under 2022 att:

  • arbeta fram en lokal strategi för narkotikabekämpning samt
  • se över kunskapsläget för narkotikaprevention.

Genom att arbeta för en minskad tillgång och efterfrågan på narkotika, samtidigt som man förhindrar att barn och unga inte kommer i kontakt med narkotika, finns det goda förutsättningar för att förbättra ungdomarnas livsvillkor och levnadsvanor. Arbetet mot narkotika ska ske långsiktigt och kunskapsbaserat för att få en effekt som håller så långt fram i tiden som möjligt.

Projektet Trygga Krylbo som har rullat på sedan hösten 2019 kommer att fortsätta med samma goda samverkan och med förhöjd närvaro enligt de metoder som man har jobbat med sedan tidigare.

Mediekontakter

Thomas Nordström, kommunpolis i Avesta och Hedemora kommun

Tel: 010- 567 1885

Tobias Åsell, kommundirektör på Avesta kommun

Tel: 0226-64 50 02