Barn allt mer utsatta för sexualbrott på nätet

Under onsdagen den 2 februari väcktes åtal i Umeå tingsrätt mot en man i trettioårsåldern gällande ett stort antal sexualbrott mot barn.

Målsägande i det aktuella ärendet är tio unga flickor och i flera fall rör det sig om grova brott. Ärendet är långt ifrån det enda som inkommit till polisen i Västerbotten som ser en markant ökning av sexualbrott mot barn på nätet. 

– I dagens samhälle är internet en stor del av de flestas liv. Barn växer upp med att kommunicera via olika sociala medier och spel och vi ser att många förövare söker kontakt med barn och ungdomar där, säger Jenny Viksten, gruppchef vid polisens grupp för utredning av brott i nära relation i Västerbotten. 

Polisen i Västerbotten har under pandemin sett att antalet sexualbrott mot barn ökat markant. I hela polisregion Nord anmäldes exempelvis 195 barnpornografibrott år 2021, vilket kan jämföras med 96 anmälda barnpornografibrott år 2019. En dubblering av antalet anmälningar på två år. I Västerbotten anmäldes 40 barnpornografibrott år 2021 – en fyrfaldig ökning jämfört med år 2018 när det anmäldes 11 barnpornografibrott i länet. 

– Jag tror att en anledning till ökningen är att människor befunnit sig hemma mer isolerat från andra i mycket högre utsträckning än före pandemin, men även att anmälningsbenägenheten ökat, säger Jenny Viksten. 

Men trots ökad anmälningsbenägenhet är polisens uppfattning att mörkertalet är stort. 

– Det är många som blir utsatta som inte vågar eller orkar anmäla. De kanske inte vet vem de ska vända sig till för att få hjälp och just därför är det så viktigt att vi belyser ämnet så att fler anmäler då de blir utsatta för sexualbrott på nätet, menar Jenny Viksten. 

Det är svårt att få ut exakta siffror över hur mycket sexualbrottet mot barn på nätet ökat eftersom exempelvis anmälningar om sexuellt ofredande är uppdelade i ålder och kön – inte var det skett. Men enligt Jenny Viksten är ökningen kontinuerlig. 

Kontakt som verkar oskyldig

Ett exempel på ett scenario som polisen ser är att förövaren på nätet utger sig för att vara yngre än vad de är och kontakten kan till en början verka oskyldig. Förövaren kan utge sig för att vara i samma ålder som barnet och påstår att hen gillar att spela samma spel som barnet eller att det finns ett intresse sinsemellan, en form av ”flirt”. Kontakten övergår successivt till något helt annat.

– Förövarna kan locka med pengar eller saker i spel för att den utsatte ska göra som förövaren vill. Det kan handla om att förövaren vill att offret ska skicka en lättklädd bild på sig själv och som tack för det får den utsatte saker i ett spel. När sedan förövaren har fått exempelvis en bild så går hen vidare med att använda hot för att få fler bilder genom att förövaren till exempel hotar med att sprida bilderna på den utsatte till olika forum på nätet.

– För den utsatte blir det en jättesvår situation att hantera och man känner sig väldigt ensam och hjälplös, berättar Jenny Viksten. 

Lättklädda bilder

Ett annat exempel på brott som förekommer är att en kille får en lättklädd bild från en tjej som han i sin tur skickar vidare till sina kompisar eller delar i exempelvis en Snapchat-grupp.

– Med några få knapptryckningar kan materialet spridas runt hela världen och en bild eller en film som hamnar på nätet kan vara mycket svår att ta bort. Du har ingen kontroll på vad som sker med det du skickar vidare. Kanske var det bara tänkt för några få och plötsligt är spridningen mycket omfattande, säger Jenny Viksten.

Polisen ser förövare i olika åldrar, ung som gammal och i alla samhällsklasser.

– Förövarna finns där barnen finns, säger Jenny Viksten.

Porren påverkar

Jenny Viksten menar också att porren har betydelse för det som sker.

– Vi måste våga prata om porr. Medelåldern för när barn tittar på porr första gången är tolv år.  Vi ser att porren skapar en skev bild av vad sex är, att det ska gå till på ett visst sätt, att man måste ställa upp på vissa saker som man egentligen inte vill. Vi måste prata om samtycke och att ett nej är ett nej och vi måste prata om vikten av respekt för varandra, säger hon.

Allas ansvar att stoppa

Barn är i dag oftast mycket unga då de börjar vara ute på nätet och det är inte lätt för dem att veta vad som kan ske.  Därför är det särskilt viktigt att börja prata om ämnet med våra barn så tidigt som möjligt.

– Det är inte ovanligt att den utsatte skuldbelägger sig själv. Man kanske hade ett intresse från början och tyckte det var lite spännande. Det kan kännas svårt att berätta för mamma eller pappa vad man blir utsatt för då man är rädd för vad konsekvenserna blir och att föräldrarna ska bli besvikna Det är just därför som det är så viktigt att vi pratar om detta. Vi måste informera och sprida kunskapen kring sexualbrott på nätet, att det förekommer, att det kan drabba vem som helst och att det aldrig är den utsattes fel, säger Jenny Viksten.

Viktigt att anmäla

Polisen vill att alla sexualbrott på nätet ska anmälas. Genom att anmäla kan du samtidigt hjälpa andra.

– Du behöver inte själv veta om det du varit med om är ett brott och vilket brott det i så fall är, det hjälper vi dig med, säger Jenny Viksten.


Presskontakt

Jenny Viksten
Gruppchef, Brott i nära 2, polisområde Västerbotten
Telefon: 010-568 22 78