Uppgifter om planerade demonstrationer vid flygplatser

Polisen har under den senaste tiden fått uppgifter om att en organisation planerar demonstrationer vid flera flygplatser i Sverige i närtid.

Polisen, Swedavia och andra parter som bedriver flygplatser har en löpande dialog med organisationen. Swedavia kommer att erbjuda anvisade platser att genomföra demonstrationerna vid.