Det här gäller för inresa från Norge vid gränsen i Dalarna och Värmland

Från och med 1 februari 2022 hänvisar polisen inte längre till särskilda bemannade övergångar vid gränspassage i Dalarna och Värmland.

Den 21 januari 2022 ändrade regeringen i inreseförbuden för personer som reser till Sverige och tog bort det särskilda kravet på negativt covid-19-test före inresa. I polisregion Bergslagen som omfattar Dalarnas, Värmlands och Örebro län, har inresekontroller hittills framförallt gjorts vid de bemannade gränsövergångarna vid Stöten i Dalarna, Eda och Hån i Värmland. Men från och med 1 februari hänvisar polisen inte längre till vissa gränsövergångar.

- Sedan regeringen ändrade inreseförbuden och tog bort kravet på negativt covid-19-test har antalet personer vi avvisar minskat till 2-3 promille och vi kan nu se att våra kontroller därmed har liten effekt när det gäller att minska smittspridningen från Norge som är syftet med våra inresekontroller, säger Henrik Dahlström, regional kommenderingschef i polisregion Bergslagen.

Istället för att hänvisa personer till särskilda bemannade gränsövergångar kommer polisen nu att göra kontroller på fler platser, men i form av stickprovskontroller.

- Det råder fortsatt inreseförbud och precis som tidigare behöver man ha sin dokumentation i ordning, säger Henrik Dahlström.

Det kommer att finnas information om inreseförbudet vid gränsövergångarna i Dalarna och Värmland, men hänvisningar till särskilda platser för gränsövergång tas bort.

Läs mer om inreseförbudet och vilka undantag som finns