Det här gäller när restriktionerna upphör

Idag upphör restriktionerna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt inreseförbudet.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Restriktionerna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort. Det betyder att man som anordnare inte behöver anpassa sitt evenemang till deltagartak eller krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap. Kravet att använda vaccinationsbevis vid vissa evenemang tas också bort.

Sök tillstånd för allmän sammankomst eller offentlig tillställning

Inreseförbudet

Inreseförbudet till Sverige från ett EU/EES-land och Schweiz hävs, men kvarstår för inresa direkt från ett land utanför EU/EES, med undantag för Schweiz. Det innebär att ordinarie inreseregler med giltig resehandling och eventuell visering kommer gälla vid inresa till Sverige från ett EU/EES-land och Schweiz, men inga särskilda coronarestriktioner.

Det kommer inte längre att krävas negativt covidtest eller vaccinintyg för att få resa in från ett EU/EES-land. Det samma gäller inresa från ett land utanför EU/EES om transitering sker i ett EU/EES-land eller Schweiz, om resenären inresebehandlas i det första ankomstlandet. 

Vid inresa direkt från ett land utanför EU/EES, med undantag för Schweiz, gäller fortfarande inreseförbudet och testkravet. Resenärer som reser direkt måste omfattas av ett undantag, som till exempel att vara fullvaccinerad i ett godkänt land eller ha make/maka, registrerad partner, sambo eller minderåriga barn i Sverige. I de flesta fall krävs då även ett negativt covidtest.

Resor inom EU - gränskontroller

Tillfälliga gränskontroller - polisens arbete

Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin